در مرکز خرید پالادیوم خدمات مختلفی ارائه می شود از جمله خیاطی ،آرایشگاه ، داروخانه ، بانک ،آژانس هواپیمایی

بالا