بوک لند پالادیوم، نخستین فروشگاه از مجموعه فروشگاه های کتاب بوک لند

بوک لند

بوک لند پالادیوم

بوک لند پالادیوم، نخستین فروشگاه از مجموعه فروشگاه های کتاب بوک لند، با نگاهی نو به عرضه کالاهای فرهنگی و فراهم آوردن بستری مناسب جهت تعامل بیشتر بین پدید آورندگان و مخاطبین این آثار، در مجتمع بزرگ پالادیوم آغاز به کار کرده است.

بالا