مرکز خرید پالادیوم رستورانهای مختلفی دارد که آماده پذیرایی از هموطنان عزیز می باشد

اسپیو رویال

اسپیو رویال

تلفن های تماس : ۲۲۶۶۳۳۶۴, ۲۲۶۶۳۳۷۴, ۲۲۶۶۳۳۸۴, ۲۲۶۶۳۳۹۴ فکس : 22668590

بالا